بیمه ای (15 آبان 1392)
توانگری شرکتهای بیمه در سطوح یک،دو و چهار اعلام شد

از نظر وضعیت توانگری مالی 18 شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز ،اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در"سطح یک"، 4 شرکت بیمه‌ پارسیان، رازی، کوثر و نوین در "سطح دو" و 3 شرکت بیمه توسعه، دی و معلم در "سطح چهار" قرار دارد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بیمه مرکزی در راستای وظایف حاکمیتی، به منظور شفاف‌سازی وضعیت مالی و تعهدات­ شرکت‌های بیمه در قبال بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت­های بیمه در سال ۹۱ را اعلام کرد.

بیمه مرکزی در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تاسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و ماموریت های نظارتی، به منظور شفاف سازی وضعیت مالی و تعهدات­ شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت­های بیمه در سال 1391 را به شرح زیر اعلام کرد.

از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد 18 شرکت شامل بیمه های ایران، آسیا، دانا، البرز ،اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در سطح مطلوب یعنی"سطح یک" قرار دارد.

"سطح یک" توانگری بدین معناست که شرکت‌های مذکور توانائی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها را دارا هستند.

لازم به ذکر است بیمه‌گذاران باید در انتخاب بیمه‌گر خود علاوه بر سطح توانگری، سطح خدمات رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد 4 شرکت شامل بیمه‌های پارسیان، رازی، کوثر و نوین در "سطح دو" قرار دارد.

«سطح دو» توانگری بدین معناست که شرکت­های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت نمایند، لذا بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی  نموده است تا پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ گردد.

از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه وضعیت توانگری مالی تعداد 3 شرکت شامل بیمه های توسعه، دی و معلم در "سطح چهار" قرار دارد.

سطح چهار" توانگری بدین معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام  اقدامات مشخصی ( یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخی شعب، تغییر اعضای هیئت مدیره و همچنین  برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود تنظیم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا کنند.

لازم به ذکر است شرکت هایی که سطح یک توانگری را احراز نکرده اند درصورتی که  در مهلت مقرر، نسبت به تهیه و ارایه برنامه بهبود وضعیت توانگری مالی خود اقدام نکنند؛ از سوی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با محدودیت های شدیدتری روبرو خواهند شد.
شرکت بیمه نسبت توانگری مالی (درصد) شرکت بیمه نسبت توانگری مالی (درصد)
ایران 119 نوین 71
آسیا 104 پاسارگاد 113
البرز 111 میهن 118
دانا 143 کوثر 92
معلم 40 آرمان* 813
پارسیان 92 ما* 447
کارآفرین 130 آسماری* 93.715
ملت 241 حافظ 193
سینا 159 امید* 492
رازی 94 ایران معین* 520
توسعه 35 اتکایی امین* 1.509
سامان 114 اتکایی ایرانیان* 1.288
دی 42    

این گزارش اضافه می‌کند، علت اینکه نسبت توانگری شرکت‌های بیمه آسماری، بیمه اتکائی امین و اتکائی ایرانیان،آرمان، ایران معین، امید و ما در مقایسه با سایر شرکت های بیمه بالاتر است، عمدتاً به تازه تاسیس بودن و یا پرتفوی و حجم حق بیمه کم و در نتیجه پائین بودن ریسک صدور بیمه آنها بر می‌گردد.

نظرات